Tips till piloter

  • Fäst en textremsa vid radion med säves frekvens
  • Byt till säves frekvens i god tid innan ankomst, lyssna på frekvensen för att få en bild av trafiken
  • Vid ej svar, dubbelkolla rätt frekvens

  • Använd headset för medhörning även vid taxning på plattan

Sidan är under uppbyggnad