Safety

Säkerhetsledningssystem

Ett säkerhetsledningssystem används för att hantera alla aspekter av flygsäkerheten i hela organisationen.
Säkerhetsledningssystemet skall vara ett aktivt verktyg för alla som verkar inom flygplatsens område. Förutom Säve Flygplats personal gäller det för exempelvis, entreprenörer, flygklubbar samt övriga personer/organisationer som getts tillfälligt tillstånd att vistas inom flygplatsområdet etc.

Säve Flygplats säkerhetsledningssystem är QOMS 

Syftet med säkerhetsledningssystemets manual är att spegla hur säkerhetsledningssystemet vid Säve Flygplats är utformat. Du kan del av manualen här: kommer inom kort